สื่อให้เห็นถึงความสดใส ความเป็นตัวของตัวเอง ของผู้รับ เ […]