เพชรบูรณ์

Posted on: ตุลาคม 17, 2015, by :

เป็นลักษณะอากาศประจำถิ่นของอินโดนีเซีย นับได้ว่าเป็นร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำชาติอาเซียนที่มีงดงามไม่แพ้ใครเลยทีเดียว

  1. ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำชาติฟิลิปปินส์ – ดอกพุดแก้ว (Sampaguita Jasmine)

ดอกพุดแก้ว

ดอกพุดแก้ว ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำชาติฟิลิปปินส์

ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำชาติฟิลิปปินส์คือดอกพุดแก้ว ซึ่งเป็นร้านดอกไม้เพชรบูรณ์สีขาวบริสุทธิ์ มีลักษณะของดอกเป็นแฉกจำนวน 5 กลีบคล้ายรูปดาว มีกลิ่นหอมสดชื่นโดยเฉพาะในเวลากลางคืน ต้นพุดแก้วจะออกดอกได้ทั้งปี โดยชาวฟิลิปปินส์เชื่อว่าดอกพุดแก้วเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ ความเรียบง่าย ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความเข้มแข็ง จึงนิยมใช้ดอกพุดแก้วในงานรื่นเริงและงานเฉลิมฉลองทุกชนิด

จะเห็นว่าร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจําชาติอาเซียนทุกประเทศนั้นเป็นร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ที่มีความสวยงาม มีความหมายที่ดี และมีความผูกพันธ์กับผู้คนในชาติอย่างแนบแน่น เพื่อนๆละครับ รู้จักร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจําชาติอาเซียนเหล่านี้กี่ชนิด ^ ^