จังหวัด

Posted on: กันยายน 12, 2015, by :
  1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 20 จังหวัด ดังนี้

ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด

หนองคาย ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกชิงชัน

บึงกาฬ ไม่มีร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด

สกลนคร ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด ดอกอินทนิลน้ำ

หนองบัวลำภู ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกบัวหลวง

เลย ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกรองเท้านารีเหลืองเลย

มุกดาหาร ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกช้างน้าว

อุดรธานี ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกทองกวาว

ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด

กาฬสินธุ์ ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกพะยอม