อาณานิคม

Posted on: พฤศจิกายน 2, 2015, by :

กำเนิดที่นี่ ช่อกุหลาบนี้ได้มาจากเมืองดามาคัส (Damascus) ในซีเรีย สันนิษฐานว่านำมาจากตะวันตกของเอเชีย โดยพ่อค้าชาวฟีนีเชี่ยน (Phoenician) หรือพวกชาวอาณานิคมของกรีก ชาวโรมันรู้จักในนาม Rose of Paestum หรือ Rose of Cyrine หรือ Rose of Carthage รูปทรงดอกของRose damascena คล้ายกับภาพเขียนฝาผนังในเมืองปอมเปอี (Pompeii) มิชชันนารีชาวอังกฤษได้นำเอากุหลาบชนิดนี้ไปปลูกในอเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Rose of Castile ดอกกุหลาบ Damark มีกลิ่นหอมจึงนิยมนำมาใช้ในการผลิตน้ำหอมในช่วงเดียวกับที่โจเซฟินได้ทำการเก็บรวบรวมพันธ์กุหลาบต่างๆนั้น ชาวอังกฤษชาวดัตช์ ก็เริ่มหันมาสนใจพืชสวนชนิดใหม่ๆ จากฝั่งตะวันออกทำให้บริษัทต่างๆของทั้งสามประเทศนี้ได้ออกสำรวจพืชพันธุ์ใหม่ๆ ในอินเดียและในประเทศจีนร่วมไปกับการสำรวจชนิดและพันธุ์ของกุหลาบทางซีกโลกตะวันออก พบว่ากุหลาบทางตะวันออกแตกต่างกับกุหลาบทางยุโรปจึงได้มีการนำกุหลาบเหล่านี้มาเก็บสะสมไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ในยุโรป ในสวนกุหลาบของโจเซฟินมีกุหลาบจีนที่เรียกว่า กุหลาบ ‘Chinas’ อยู่ 22 พันธุ์ กุหลาบจีนนี้มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Rosa chinensis ซึ่งกุหลาบ ‘Chinas’ หรือกุหลาบจีนที่นำมาจากทางตะวันออกเข้าสู่ยุโรปตะวันตกในช่วงปี 1780 กุหลาบจีนเป็นที่นิยมเพราะออกดอกตลอดเวลา มีอยู่สองพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักดีคือ Old Blush และ Old Crimson China ซึ่งทั้งสองพันธุ์นี้เป็นกุหลาบจีนซึ่งถูกคัดเลือกพันธุ์โดยนักพืชสวนชาวจีนมานาน นับ