ร้านดอกไม้-เพชรบูรณ์

Posted on: สิงหาคม 2, 2015, by :

– ดอกเบญจมาศสีขาว เป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ สามารถมอบดอกเบญจมาศสีขาวให้แก่ผู้ใดก็ได้ เพื่อแสดงความซื่อสัตย์ภักดี ไม่จำกัดว่าผู้รับต้องเป็นเพศตรงข้ามเท่านั้น

เยบีร่า (Gerbera)

ดอกเยอบีร่าเป็นร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำราศีสิงห์ค่ะ ความหมายของเยอบีร่ามีด้วยกันสองความหมายคือ ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสา กับ ความเข้มแข็ง จึงแปลความมาได้ หมายถึง จิตใจที่บริสุทธิ์ไร้เดียงสาแต่แฝงไว้ด้วยความเข้มแข็ง” หรือ เธอคือแสงอาทิตย์ แห่งชีวิตฉัน

ดอกทานตะวัน (Sunflower)

ดอกทานตะวันเป็นร้านดอกไม้เพชรบูรณ์แทนความหยิ่งทะนง ไม่นิยมมอบร้านดอกไม้เพชรบูรณ์นี้ให้แก่กัน “รักของฉันมั่นคงและภักดีต่อเธอเสมอ ดุจดั่งทานตะวันที่ไม่เคยหันมองผู้ใดนอกจากดวงอาทิตย์”

ดอกบัว (Water Lily)

ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพัน ความห่วงใย คนไทยเราเชื่อว่าดอกบัวเป็นร้านดอกไม้เพชรบูรณ์แทนความหลุดพ้นจากความไม่รู้ จึงนิยมใช้ดอกบัวบูชาพระ