ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์

Posted on: พฤศจิกายน 2, 2015, by :

ศตวรรษ จนได้พันธุ์ที่มีดอกซ้อนสวยงาม มีการออกดอกต่อเนื่องแต่ไม่ทนอากาศเย็นเท่ากับกุหลาบพวกDamark และ Gallica หลังจากสมัยของโจเซฟิน

หลายทศวรรษพันธุ์กุหลาบพันธ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นโดยการผสมกันเองตามธรรมชาติของกุหลาบพันธุ์ใหม่ๆ ในช่วงนี้จึงเป็นลูกผสมที่มีความแปรปรวนทางพันธุกรรมซึ่งเกิดการปลูกขยายพันธุ์ต้นกุหลาบโดยการเพาะเมล็ด จะมีความแปรปรวนต่างไปจากต้นพ่อต้นแม่มาก เนื่องจากมีการปลูกกุหลาบสองชนิดกัน เช่น ปลูกกุหลาบ Gallica ติดกับกุหลาบ Damark เมล็ดที่ได้อาจเกิดจากเกสรของดอกต้นใกล้เคียงกัน จึงเกิดลูกผสมพันธุ์ใหม่ขึ้นมา ขณะเดียวกัน ต้นกุหลาบจีนพันธ์ใหม่ๆ จากทางตะวันออก ได้ถูกนำเข้ามาปลูกมากมาย จึงเกิดลูกผสมระหว่างกุหลาบยุโรป กุหลาบจีน และกุหลาบจากอินเดียทำให้เกิดกุหลาบพันธุ์ลูกผสมขึ้น และลูกผสมที่เกิดจากการเพาะเมล็ดก็มีจำนวนมากขึ้นทุกปี ทำให้เกิดการพัฒนากุหลาบพันธุ์ใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว จนเกิดกุหลาบ Hybrid Tea ขึ้นในศตวรรษที่ 20นี้แม้กุหลาบจะเป็นไม้ดอกที่ปลูกในเมืองไทยมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ก็ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้นำกุหลาบเข้ามาปลูกตั้งแต่เมื่อไรที่แน่ๆ ก็คือกุหลาบเป็นที่สนใจและปลูกกันอย่างแพร่หลายในสมัยของพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การปลูกกุหลาบ