ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์

Posted on: พฤศจิกายน 2, 2015, by :

ภาพชุดนี้ได้ถูกตีพิมพ์เป็นหนังสือถึง 3 ชุด ชื่อว่า “กุหลาบ” (Les Rose) ภาพวาดที่ถูกตีพิมพ์นี้ได้มีการเติมชื่อทางพฤกษศาสตร์ไว้ด้วยโดยโธรี่ (Thory)

กุหลาบพันธุ์ต่างๆ ในสวนของโจเซฟินนี้เป็นบรรพบุรุษของกุหลาบในยุคปัจจุบัน มีอยู่ประมาณ 250 พันธุ์ มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นกุหลาบที่เรียกว่า ‘Gallica’ ซึ่งเป็นลูกผสมของRosa gallica หรือเป็นที่รู้จักกันว่ากุหลาบฝรั่งเศส (French Rose) กุหลาบชนิดนี้ขึ้นอยู่ทั่วไปทางยุโรปตะวันตกและเอเชียตะวันตกมีสีแดงอ่อนไปจนแดงเข้ม สีชมพู สีขาวและลายด่างที่ดอกกุหลาบชนิดนี้ทนอุณหภูมิต่ำได้ดีมากมีการเจริญเติบโตที่แข็งแรงทั้งมีแนวโน้มที่จะกลายพันธุ์หรือผสมกับกุหลาบพันธุ์อื่นๆ ได้ง่ายเป็นกุหลาบชนิดหนึ่งที่มีชื่อเสียงในสมัยของสวนมาลเมซองแต่มักจะออกดอกเพียงปีละครั้งเท่านั้นเอง หนึ่งในแปดของสวนมาลเมซองนั้นมีกุหลาบชนิด Rosa centifolia ซึ่งมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘Cabbage Rose’ เป็นกุหลาบที่มีกลีบดอกมาก คือ มีมากกว่า 100 กลีบในหนึ่งดอก กุหลาบชนิดนี้จึงมีดอกซ้อนกันแน่นจนดอกไม่สามารถบานออกได้หมด ดอกมีสีขาวและสีชมพู ออกดอกปีละครั้งเช่นกัน กุหลาบอีกชนิดหนึ่งที่สำคัญของโจเซฟิน คือ Damark Rose ซึ่งมีเพียง 9 พันธ์ กุหลาบ Damark Rose นี้ มีความสำคัญตรงที่ว่า บางพันธ์จะออกดอกมากกว่าปีละครั้ง กุหลาบ Damark Rose มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Rosa damacena พบครั้งแรกในอียิปต์ แต่ไม่ได้มีถิ่น