ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์

Posted on: ตุลาคม 21, 2015, by :

ดอกสุพรรณิการ์

ดอกบัวผุด

ดอกกันเกรา

ดอกชิงชัน

  1. จังหวัดอ่างทอง : ไม่มีร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด
  2. จังหวัดอุดรธานี : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกทองกวาว
  3. จังหวัดอุทัยธานี : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกสุพรรณิการ์
  4. จังหวัดอุตรดิตถ์ : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกประดู่
  5. จังหวัดอุบลราชธานี : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกบัวหลวง
  6. จังหวัดอำนาจเจริญ : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกทองกวาว