ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์

Posted on: ตุลาคม 21, 2015, by :

ดอกอินทนิลน้ำ

  1. จังหวัดสงขลา : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกสะเดาเทียม
  2. จังหวัดสตูล : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกกาหลง
  3. จังหวัดสมุทรปราการ : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกดาวเรือง
  4. จังหวัดสมุทรสงคราม : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกจิกทะเล
  5. จังหวัดสมุทรสาคร : ไม่มีร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด
  6. จังหวัดสระแก้ว : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกสุพรรณิการ์
  7. จังหวัดสระบุรี : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกแก้ว

ดอกสะเดาเทียม

ดอกกาหลง