ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์

Posted on: ตุลาคม 21, 2015, by :
  1. จังหวัดยโสธร : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกบัวแดง
  2. จังหวัดร้อยเอ็ด : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกประดู่
  3. จังหวัดระนอง : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกโกมาชุม
  4. จังหวัดระยอง : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกประดู่
  5. จังหวัดราชบุรี : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกกัลปพฤกษ์

ดอกบัวตอง

ดอกพิกุล

ดอกบัวแดง

ดอกประดู่

ดอกโกมาชุม