ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์

Posted on: ตุลาคม 21, 2015, by :
  1. จังหวัดพิษณุโลก : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกนนทรี

ดอกชบา

ดอกโสน

ดอกจำปูน

ดอกพะยอม

ดอกบัวหลวง

ดอกนนทรี

  1. จังหวัดเพชรบุรี : ไม่มีร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด
  2. จังหวัดเพชรบูรณ์ : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกมะขาม
  3. จังหวัดแพร่ : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกยมหิน