ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์

Posted on: ตุลาคม 21, 2015, by :
  1. จังหวัดบึงกาฬ : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกสิรินธรวัลลี
  2. จังหวัดบุรีรัมย์ : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกสุพรรณิการ์
  3. จังหวัดปทุมธานี : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกบัวหลวง
  4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกเกด
  5. จังหวัดปราจีนบุรี : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกปีป

ดอกเสี้ยวดอกขาว

ดอกเสี้ยวดอกขาว

ดอกสิรินธรวัลลี

ดอกสิรินธรวัลลี

ดอกสุพรรณิการ์