ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์

Posted on: ตุลาคม 15, 2015, by :

การขยายพันธุ์

-การเพาะเมล็ด

-การปักชำ

การปลูกและการดูแลรักษา

-เจอราเนียมชอบอากาศค่อนข้างเย็น

-ดินที่ปลูกควรเป็นดินร่วนปนทรายผสมใบไม้ผุ หรือ เปลือกถั่ว

ดอกกุหลาบ

มีชื่อวิทยาศาสตร์ Rosa hybrids

ชื่อสามัญคือ กุหลาบ หรือ rose

วงศ์: Rosaceae