ดอกนนทรี

Posted on: กันยายน 12, 2015, by :

พิษณุโลก ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกนนทรี

สุโขทัย ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกบัวหลวง

เพชรบูรณ์ ไม่มีร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด

กำแพงเพชร ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกพิกุล

นครสวรรค์ ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกเสลา

นนทบุรี ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกนนทรี

ลพบุรี ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกพิกุล

สิงห์บุรี ไม่มีร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด

อ่างทอง ไม่มีร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด

สระบุรี ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกสุพรรณิการ์

อุทัยธานี ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกสุพรรณิการ์

ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด