ดอกกันเกรา

Posted on: กันยายน 12, 2015, by :

สุรินทร์ ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกกันเกรา

ศรีสะเกษ ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกลำดวน

  1. ภาคตะวันออก มี 7 จังหวัด ดังนี้

ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด

สระแก้ว ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกแก้ว

ปราจีนบุรี ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกปีป

ฉะเชิงเทรา ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกนนทรีป่า

ชลบุรี ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกประดู่

ระยอง ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกประดู่

จันทบุรี ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกเหลืองจันทบูร

ตราด ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกกฤษณา

  1. ภาคตะวันตก มี 5 จังหวัด ดังนี้