ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์

Posted on: กันยายน 12, 2015, by :

ชัยนาท ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกชัยพฤกษ์

พระนครศรีอยุธยา ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกโสน

พิจิตร ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกบัวหลวง

สุพรรณบุรี ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกสุพรรณิการ์

นครนายก ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกสุพรรณิการ์

ปทุมธานี ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกบัวหลวง

สมุทรปราการ ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกดาวเรือง

นครปฐม ไม่มีร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด

สมุทรสาคร ไม่มีร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด

สมุทรสงคราม ไม่มีร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด