ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์

Posted on: กันยายน 12, 2015, by :

พะเยา ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกสารภี

เชียงใหม่ ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกทองกวาว

แม่ฮ่องสอน ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกบัวตอง

แพร่ ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกยมหิน

ลำปาง ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกธรรมรักษา

ลำพูน ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกทองกวาว

อุตรดิตถ์ ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด คือ ดอกประดู่

  1. ภาคกลาง ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร และอีก 21 จังหวัด ดังนี้

ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด

กรุงเทพมหานคร ไม่มีร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด