ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์

Posted on: สิงหาคม 26, 2015, by :

3.3  ดอกเพริจีนัส (perigenous flower)  เป็นชนิดของดอกที่กลีบเลี้ยง กลีบดอกและเกสร-เพศผู้ติดอยู่บนฐานรองดอก ในระดับเดียวกับรังไข่ของเกสรเพศเมีย เนื่องจากฐานรองดอกเว้าลงไปและมีขอบโค้งเป็นรูปถ้วยอยู่รอบรังไข่ รังไข่แบบนี้เรียกว่า Half-superior หรือ Half-inferior ovary ได้แก่ ดอกกุหลาบ ถั่วตะแบก อินทนิน เชอรี่ ฯลฯ

การจำแนกตามลักษณะการติดของดอกบนก้านดอก สามารถแบ่งชนิดของดอกได้เป็น

1       ดอกเดี่ยว (solitary flower) คือ ดอกที่เกิดอยู่บนก้านดอกเพียงดอกเดียว

2       ดอกช่อ (inflorescence) คือ กลุ่มของดอกที่เกิดอยู่บนก้านดอกเดียวกัน แต่ละดอกบนก้านดอกเรียกว่า ดอกย่อย (floret) ก้านของดอกย่อยเรียกว่า pedicel และก้านของช่เรียกอดอกเรียกว่า peduncle ช่อดอกอาจไม่มีก้านดอกย่อย (sessile) ก็ได้ แกนกลางที่ต่อจากก้านช่อดอกบริเวณที่อยู่ระหว่างดอกย่อยแต่ละดอกว่า rachis  แบ่งเป็น 2 กลุ่มตามลักษณะการบานของดอก คือ