ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์

Posted on: สิงหาคม 26, 2015, by :

*ดอกสมบูรณ์ต้องเป็นดอกสมบูรณ์เพศเสมอ แต่ดอกสมบูรณ์เพศอาจไม่เป็นดอกสมบูรณ์

*ดอกไม่สมบูรณ์เพศต้องเป็นดอกไม่สมบูรณ์เสมอ แต่ดอกไม่สมบูรณ์อาจเป็นดอกสมบูรณ์เพศ

จำแนกโดยการติดของส่วนต่างๆ บนฐานรองดอก ซึ่งจำแนกได้ 3  ประเภท ได้แก่

3.1 ดอกไฮโพจีนัส  (hypogenous flower) เป็นชนิดของดอกที่กลีบเลี้ยง กลีบดอกและเกสรเพศผู้ ติดอยู่บนฐานรองดอกที่ต่ำกว่ารังไข่ของเกสรเพศเมีย รังไข่แบบนี้เรียกว่า Superior -ovary ได้แก่ ดอกมะเขือ พริก มะละกอ หอม องุ่น บานบุรี ข้าวโพด ผักกาด  ฯลฯ

3.2  ดอกเอพิจีนัส (epigenous flower) เป็นชนิดของดอกที่กลีบเลี้ยง กลีบดอก และเกสร-เพศผู้ ติดอยู่บนฐานรองดอก ที่สูงกว่ารังไข่ ของเกสรเพศเมีย  เนื่องจาก  ฐานรองดอกมีขอบโค้งขึ้นไปหุ้มรังไข่ไว้หมด รังไข่แบบนี้เรียกว่า Inferior ovary ได้แก่ ดอกแตงกวา กล้วย บวบ ชมพู่ ฝรั่ง ฟักทอง กระบองเพชร แอปเปิล ฯลฯ