ดาวเรือง

Posted on: ตุลาคม 21, 2015, by :

ดอกดาวเรือง

ดอกจิกทะเล

ดอกสุพรรณิการ์

ดอกแก้ว

  1. จังหวัดสิงห์บุรี : ไม่มีร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัด
  2. จังหวัดสุโขทัย : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกบัวหลวง
  3. จังหวัดสุพรรณบุรี : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกสุพรรณิการ์
  4. จังหวัดสุราษฎร์ธานี : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกบัวผุด
  5. จังหวัดสุรินทร์ : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกกันเกรา
  6. จังหวัดหนองคาย : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกชิงชัน
  7. จังหวัดหนองบัวลำภู : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกบัวหลวง

ดอกบัวหลวง