ดอกไม้

Posted on: ตุลาคม 21, 2015, by :
  1. จังหวัดพะเยา : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกสารภี
  2. จังหวัดภูเก็ต : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกเฟื่องฟ้า
  3. จังหวัดมหาสารคาม : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกลั่นทมขาว
  4. จังหวัดมุกดาหาร : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกช้างน้าว

ดอกมะขาม

ดอกยมหิน

ดอกสารภี

ดอกเฟื่องฟ้า

ดอกลั่นทมขาว

ดอกช้างน้าว

  1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกบัวตอง
  2. จังหวัดยะลา : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกพิกุล