ดอกไม้งานศพ งานไว้อาลัย

พวงหรีดเพชรบูรณ์ (13)

พวงหรีดเพชรบูรณ์ (12)

พวงหรีดเพชรบูรณ์ (11)

พวงหรีดเพชรบูรณ์ (10)

พวงหรีดเพชรบูรณ์ (9)