ดอกสุพรรณิการ์

Posted on: ตุลาคม 21, 2015, by :

ดอกสุพรรณิการ์

ดอกบัวหลวง

ดอกบัวหลวง

ดอกเกด

ดอกเกด

ดอกปีป

ดอกปีป

  1. จังหวัดปัตตานี : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกชบา
  2. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกโสน
  3. จังหวัดพังงา : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกจำปูน
  4. จังหวัดพัทลุง : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกพะยอม
  5. จังหวัดพิจิตร : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกบัวหลวง