ดอกกัลปพฤกษ์

Posted on: ตุลาคม 21, 2015, by :

ดอกกัลปพฤกษ์

  1. จังหวัดลพบุรี : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกพิกุล
  2. จังหวัดลำปาง : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกธรรมรักษา
  3. จังหวัดลำพูน : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกทองกวาว
  4. จังหวัดเลย : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกรองเท้านารีเหลืองเลย
  5. จังหวัดศรีสะเกษ : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกลำดวน
  6. จังหวัดสกลนคร : ร้านดอกไม้เพชรบูรณ์ประจำจังหวัดคือ ดอกอินทนิลน้ำ

ดอกพิกุล

ดอกธรรมรักษา

ดอกทองกวาว

ดอกรองเท้านารีเหลืองเลย

ดอกลำดวน